ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів)
для віконних та балконних дверних блоків
походженням з Турецької Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «АКСОР ІНДАСТРІ» (далі — заявник) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) від 21.02.2020 № АД-439/2020/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки (далі — розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

поворотно-відкидні пристрої (механізми) для віконних та балконних дверних блоків (далі — Товар), що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8302 41 50 10.

Країна походження Товару: Турецька Республіка.

Період дослідження: 01.01.2017 — 31.12.2019

Період розслідування: 01.01.2019 — 31.12.2019

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) звіт та матеріали про результати розслідування та встановила наступне:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні за період розслідування становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об'єктом розслідування;

наявність протягом періоду розслідування демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Турецької Республіки;

демпінгова маржа розраховувалася шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості прирівняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

за період дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги продажу на внутрішньому ринку на 12,9 %, знизився рівень рентабельності від продажу на внутрішньому ринку на 47,1 %, зросли залишки на 15 958,3 %, погіршився фінансовий результат від продажу на внутрішньому ринку на 54,4 % тощо. При цьому існує ймовірність значного зростання демпінгового імпорту Товару походженням з Турецької Республіки, що загрожує нанесенням істотної шкоди національному товаровиробнику;

наявність у Турецькій Республіці значного експортного потенціалу;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Турецької Республіки здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу та собівартість подібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та заподіянням шкоди національному товаровиробнику;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Основні факти та висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, заподіяння шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв'язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 23 квітня 2021 року № АД-490/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби (окрім ручок віконних та/або балконних дверних блоків з ключем та/або без ключа), з недорогоцінних металів для використання у вікнах та/або балконних дверних блоках з поворотною та поворотно-відкидною ступкою, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8302 41 50 10 походженням з Турецької Республіки.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

— для виробника-експортера «Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (промзона «Ататюрк», вул. Хакки Ілері, 72, район Арнавуткьой, м. Стамбул, Турецька Республіка) (Atatьrk San. Bцlgesi Hakk ileri cad. No:72 Arnavutkцy, stambul, Turkey Republic) — 30,78 %;

— для «Vorne Pencere Kapi Sistemleri Pazarlama Dis Ticaret Anonim Sirketi» (Хадимкой, вул. Док. Мітат Марті, 23/2 3455 район Арнавуткьой, м. Стамбул, Турецька Республіка) (Hadimkoy Mah. Dr. Mithat Marti Cad. No:23/2 34555 Arnavutkцy, Іstambul, Turkey Republic) — експортера товару, виробленого «Ileri Pencere Kapi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» — 30,78 %;

— для інших виробників та експортерів товару походженням з Турецької Республіки — 35,10 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії від 23 квітня 2021 року № АД-490/2021/4411-03 набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Джерело